KÄYTTÖEHDOT

raittiiksi.fi verkkokaupan käyttöehdot - raittiiksi.fi1 Käyttöehtojen soveltaminen


1.1 Soveltamisala

Raittiiksi.fi on Sini Hankimaa:n (y-tunnus 3139384-7), pääasiallisesti osoitteessa raittiiksi.fi, tarjoama verkkokauppapalvelu. Palvelussa käyttäjät voivat ostaa palveluntarjoajan tarjoamia tuotteita tai palveluja. Verkkokauppapalvelun käyttö edellyttää, että asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Joidenkin osioiden käyttö edellyttää myös verkkokauppapalveluun rekisteröitymistä. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Verkkokauppapalvelun ja palveluntarjoajan yhteystiedot
Sähköposti: sini.hankimaa@raittiiksi.fi

1.2 Muut sovellettavat ehdot

Asiakas sitoutuu noudattamaan palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai verkkokauppapalvelun yhteydessä ilmeneviä verkkokauppapalvelun käyttöön tai toimituksiin liittyviä palveluntarjoajan tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassaolevat käyttöehdot ovat luettavissa palveluntarjoajan kotisivuilla.

Ostaessaan palveluntarjoajan tai rekisterinpitäjän verkkokauppapalvelussa tarjoaman tuotteen tai palvelun, Asiakas sitoutuu noudattamaan palveluntarjoajan tai rekisterinpitäjän kulloinkin voimassaolevia ehtoja. 

2 Verkkokauppapalvelun käyttö

Verkkokauppapalvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus ottaa verkkokauppapalvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia verkkokauppapalvelusta sekä lopettaa verkkokauppapalvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.

Verkkokauppapalvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat palveluntarjoajalla tai sen sopijakumppaneilla.

Asiakkaalla ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää verkkokauppapalvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Asiakas ei saa käyttää verkkokauppapalvelua Palveluntarjoajan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten. Asiakas voi jakaa Verkkokauppapalvelun sisältämiä yksittäisiin tuotteisiin tai palveluihin liittyviä tarjouksia sosiaalisessa mediassa tai sähköpostitse yksityishenkilönä, mutta muutoin verkkokauppapalvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa verkkokauppapalvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

3 Ostaminen verkkokauppapalvelusta

Verkkokauppapalvelussa asiakas voi selata, sekä ostaa tuotteita tai palveluita. Osa tuotteista on tarjous-/tilaustuotteita, ja osa heti maksettavia verkkokauppapalvelun kautta ostettavia tuotteita. Tuotteen tai palvelun ostaminen verkkokauppapalvelusta edellyttää verkkokauppapalveluun rekisteröitymistä.

Tilattavat tuotteet valitaan verkkokauppapalvelussa lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokauppapalvelun ostoskori-toiminnossa. Tehdessään tilauksen asiakas hyväksyy nämä toimitusehdot ja tuotteiden hinnat. 

Asiakas saa käyttöönsä verkkokauppapalvelussa maksamansa tuotteen käyttöönsä rekistyröitymällä jäseneksi JÄSENET- osiossa. Rekistyröityminen hyväksytään muutaman päivän kuluessa maksusta. 

3.1 Tuotteiden ja palveluiden maksaminen


Checkout Finland Oy

Postiosoite: Hämeenkatu 6 B 33100 Tampere

Käyntiosoite: Hämeenkatu 6 A, 5. kerros

Y-tunnus 2196606-6
OVT-tunnus 003721966066

Lue Checkout Finlandista : https://www.checkout.fi/ 


3.2 Sopimuksen syntyminen ja peruuttaminen

Asiakkaan Verkkokauppapalvelun kautta tekemä ostotilaus on sitova. Sopimus tuotteesta tai palvelusta syntyy palveluntarjoajan ja asiakkaan välille. Ostotilauksen jälkeen asiakkaan on rekisteröidyttävä jäseneksi, jotta saa tuotteen käyttöönsä. Mikäli asiakas ei rekisteröidy, maksua ei palauteta. 

Myyntiä kuluttaja-asemassa olevalle Asiakkaalle koskevat kuluttajansuojalain 6 luvun tarkoittamat etämyyntiä koskevat säännökset ovat osoitteessa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038. Kuluttuja-asiakkaan oikeus peruuttaa kauppa sovelletaan kyseisen lain säännöksiä, elleivät Verkkokauppapalvelun omat ehdot anna asiakkaalle tätä laajempaa peruutusoikeutta. Tarkemmat toimitus-, takuu- ym. ehdot ja ohjeet ilmenevät palveluntarjoajan antamista tiedoista, joihin asiakas on velvollinen tutustumaan ennen tuotteen tilaamista. 

Asiakkaalla on velvollisuus rekisteröityä jäseneksi, jotta saa tuotteen käyttöönsä. Verkkokurssit sijaitsevat JÄSENALUEELLA, joka vaatii reikisteröitymisen. Ostettu kurssi on näkyvillä palvelussa ennalta määritellyn ajan, jonka jälkeen jäsen poistetaan jäsenrekisteristä, eikä hänellä ole enää pääsyä jäsenalueelle. 

Tilauksen voi peruuttaa ennen kurssin alkamista olemalla yhteydessä sini.hankimaa@raittiiksi.fi. Maksua ei palauteta mikäli peruutus tapahtuu kurssin jo alettua. Mikäli kurssi perutaan ennen kurssin alkua palautetaan maksusta 50%.

4 Asiakastiedot


4.1 Rekisteröityminen Verkkokauppapalveluun

Asiakas saa oikeuden käyttää verkkokauppapalvelua näiden käyttöehtojen sekä muiden verkkokauppapalvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Asiakkaan tulee rekisteröityessään verkkokauppapalveluun ja/tai tilausta tehdessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot, joiden avulla asiakas voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus verkkokauppapalvelun käyttämistä varten. Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia asiakastietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai asiakas ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

Verkkokauppapalveluun rekisteröityvän asiakkaan tulee olla täysivaltainen. Verkkokauppapalveluun voi rekisteröityä asiakkaaksi myös oikeushenkilö. Oikeushenkilön puolesta toimivalla tulee olla kelpoisuus päättää ja sitoutua verkkokauppapalvelussa tehtäviin toimiin. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi tunnus kerrallaan.

4.2 Asiakkaan antamat tiedot

Asiakkaan tulee antaa palveluntarjoajalle verkkokauppapalvelun toimittamista varten tarvittavat, palveluntarjoajan pyytämät tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

4.3 Asiakkaan tietojen rekisteröinti ja käyttö

Tehdessään tilauksen verkkokauppapalvelun kautta ja/tai rekisteröityessään verkkokauppapalveluun asiakkaasta tulee palveluntarjoajan asiakas ja hänen tietonsa rekisteröidään palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Palveluntarjoaja käsittelee asiakkaiden henkilötietoja verkkokauppapalvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Palveluntarjoajan tietosuojaseloste on nähtävillä raittiiksi.fi-sivustolla.

Asiakastiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa tiettyjä asiakastietoja yhteystyökumppaneille kaupanteon yhteydessä välittääkseen tiedot ostajasta. Lisäksi palveluntarjoaja voi luovuttaa asiakas- tai tunnistetietoja poliisi- tai muulle viranomaiselle, jos on syytä epäillä, että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää luovuttamalla asiakas- tai tunnistetiedot, ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

5 Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei takaa, että verkkokauppapalvelu toimii käyttökatkoitta ja/tai virheettömästi.

Palveluntarjoaja ei vastaa verkkokauppapalvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa verkkokauppapalvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten asiakkaalle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

6 Reklamaatiot

Tuotetta tai palvelua koskeavat reklamaatiot pitää tehdä välittömästi palveluntarjoajalle sähköpostiin sini.hankimaa@raittiiksi.fi.

6.1 Muutokset

Palveluntarjoaja on oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan verkkokauppapalvelun sisältöä, toimintaa sekä näitä käyttöehtoja verkkokauppapalvelun kehittämiseksi ja muusta tarpeellisesta syystä. Muutokset tulevat voimaan kun palveluntarjoaja ilmoittaa siitä verkkokauppapalveluun liittyvällä www-sivulla ja ehdot ovat olleet verkkokauppapalvelussa seitsemän (7) päivää nähtävillä. Mikäli verkkokauppapalvelun tai käyttöehtojen muutos johtuu lainsäädännön, valuuttakurssien, verojen ja muiden viranomaismääräysten muutoksista sekä ennalta arvaamattomista, Palveluntarjoajan vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista astuvat muutokset voimaan välittömästi.

6.2 Evästeiden käyttö

Raittiiksi.fi-sivustolla käytetään evästeitä (Cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista, tai poistamalla evästeet selaimesta verkkokauppapalvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.

6.3 Sovellettava laki

Verkkokauppapalveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.Nämä ehdot tulevat voimaan 24.6.2020 ja ovat voimassa toistaiseksi.